So sánh sản phẩm

Tin tức


  • Cách xem hai chương trình cùng lúc trên một TV

    Nhiều dòng Smart TV có tính năng Picture-in-Picture (PIP), cho phép mở một cửa sổ nhỏ để xem một kênh, trong khi màn hình chính sẽ phát nội dung khác. Yêu cầu ở đây là màn hình phụ dùng tín hiệu từ ăng-ten hoặc cáp, trong khi màn hình chính dùng nguồn phát khác, chẳng hạn từ đầu thu qua cổng HDMI hay từ máy tính.

Chuyên mục

-->