Thử tài với 5 câu đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh

Thời gian đăng: 23-10-2017 15:18 | 10 lượt xemIn bản tin

Xem đáp án cuối bài

 

do vui tieng anh

 

do vui tieng anh

 

do vui tieng anh

 

do vui tieng anh

 

do vui tieng anh

 

 

Đáp áp

 

do vui tieng anh

 

do vui tieng anh

 

do vui tieng anh

 

do vui tieng anh do vui tieng anh

 

do vui tieng anh do vui tieng anh

Bình luận