• Tue. Jun 18th, 2024

Tự động deploy code trên hostinger

Bykienthuchay.info

Nov 18, 2023

Vào menu quản lý và chọn Advance->GIT để cài đặt và điền thông tin của reposity tương ứng

Để tự động deploy thì cần thêm thông tin webhook của hosting cung cấp vào reposity ở github
Click vào nut Auto deployment để lấy link webhook:

Điền link webhook vào ô Payload URL